Polityka prywatności

  1. Dane osobowe są przetwarzane przez IT Phoenix jako Administratora Danych w celach związanych ze świadczoną usługą. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Założenie Konta i rejestracja wymaga od Użytkownika podania danych stanowiących dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych. W przypadku ich podania, dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz ich prezentację w Serwisie.
  3. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także prawo zgłoszenia żądania usunięcia danych.
  4. Użytkownik przekazując dane wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie WakacjeDwaPlus.pl czynności w ramach niniejszej usługi.
  5. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych – nr księgi 119434. Administratorem danych jest IT Phoenix.
  6. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy IT Phoenix zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
  7. W naszym serwisie zbieramy następujące dane osobowe:

a) Imię i nazwisko – podczas dodawania Oferty będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc być wiarygodnym Użytkownikiem, Autorem, Organizatorem Serwisu. Jest to także niezbędne w przypadku, gdy musimy wystawić fakturę VAT dla osoby fizycznej oraz firmy. W pewnych sytuacjach wystarczy, że podasz nam swój adres e-mail.
b) Adres zamieszkania – może być niezbędny do wystawienia faktury VAT.
c) Nr telefonu – jest niezbędny, aby potencjalni klienci mogli się z Tobą skontaktować w sprawie oferty. W przyszłości planujemy także wprowadzić powiadamianie telefonicznie o zmianach, promocjach oraz ewentualnych przerwach w działaniu serwisu. W przypadku telefonów komórkowych telefon może zostać wykorzystany do powiadamiania Cię poprzez wiadomości SMS o zapytaniach jakie otrzymałeś z Serwisu od klientów zainteresowanych Twoją Ofertą bądź Zapytaniem.
d) Adres email – jest niezbędny, aby potencjalni klienci mogli się z Tobą skontaktować w sprawie Oferty. Dodatkowo jest to podstawowy kanał komunikacji pomiędzy Serwisem a Tobą. Możesz poprzez niego składać zapytania, otrzymywać zapytania w tym także od potencjalnych klientów zainteresowanych Twoją Ofertą. Poprzez e-mail otrzymasz także interesujące promocje związane z Serwisem. Wszelkie powiadomienia o działaniu serwisu, zgłaszanie naruszenia regulaminu są realizowane poprzez e-mail. W przyszłości może on także być przydatny gdy zechcesz sie zapisać do naszego newslettera.
e) Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
f) Cookies – nasz serwis wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Więcej o cookies znajdziesz w Polityce Cookies.
g) NIP – gdy prowadzisz firmę zostaniesz poproszony o podanie NIP. Firmy z krajów Unii Europejskiej będą musiały podać NIP-EU. Jest to niezbędne do uzyskania faktury VAT.
h) Pesel, numer konta bankowego – te dane będę potrzebne tylko i wyłącznie w przypadku zawierania dodatkowej umowy z IT Phoenix. Pesel jest niezbędny do umów cywilno-prawnych oraz wystawienia PIT. Numer konta bankowego jest niezbędny do rozliczeń między kontrahentem a IT Phoenix.